BRL 9334 Straatwerk

De KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 9334 is ontwikkeld op initiatief van de STRAATWERK Nederland met als doel de kwaliteit van het straatwerk in de breedste zin te verbeteren. Op basis van deze beoordelingsrichtlijn kunnen bestratingsbedrijven zich laten certificeren. Om het KOMO-procescertificaat Straatwerk te verwerven moet het bedrijf aan de eisen uit de BRL 9334 voldoen, dat wil zeggen kwalitatief goed straatwerk leveren met goede vaklieden, met aandacht voor arbeidsomstandigheden van de medewerkers en respect voor de omgeving. Opdrachtgevers kunnen de BRL 9334 gebruiken bij het selecteren van bestratingsbedrijven voor een aanbesteding.

Kwaliteit voor opdrachtnemers: waarom certificeren?
Door zich te laten certificeren maken bedrijven de kwaliteit van hun straatwerk zichtbaar. Daarmee kunnen ze zich onderscheiden van andere bedrijven. Gecertificeerde bedrijven bevestigen dat de kwaliteit van hun werk aantoonbaar verbetert en de medewerkers waardering krijgen voor hun werk.
STRAATWERK Nederland zet zich in om de BRL 9334 uit te dragen onder bestratingsbedrijven, maar vooral ook onder opdrachtgevers. Steeds meer opdrachtgevers zien de voordelen van het uitvragen van de BRL 9334 in bestekken. Dat betekent een voorsprong voor certificaathouders en een gelijk speelveld bij aanbestedingen in deze gemeenten.
Certificaathouders houden zich bovendien aantoonbaar aan de eisen ten aanzien van de arbeidsomstandigheden en lopen zo minder kans op boetes van de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie).

Zekerheid voor opdrachtgevers: waarom uitvragen?
Bij het uitvragen van straatwerk met de BRL 9334 als selectiecriterium verzekert de opdrachtgever zich ervan dat de opdrachtnemer beschikt over goed opgeleide vaklieden en zich houdt aan de wettelijke eisen ten aanzien van arbeidsomstandigheden. Dat laatste wordt steeds belangrijker omdat ook opdrachtgevers daarin een verantwoordelijkheid hebben. Van de certificaathouders worden jaarlijks ten minste drie werken in uitvoering gecontroleerd door een onafhankelijke certificerende instelling, die onder toezicht staat van de Raad van Accreditatie.
Voor gemeenten, die vaak kampen met minder toezichtcapaciteit, biedt het certificaat een uitkomst om op verantwoorde manier om te gaan met de besteding van publieke gelden.

Aan welke eisen voldoet een gecertificeerd bedrijf?
In de beoordelingsrichtlijn worden eisen gesteld aan het eindresultaat en de wijze waarop dat resultaat tijdens de uitvoering wordt bereikt. Zestig procent van de straatmakers en machinisten moet, ongeacht of het eigen of ingehuurde medewerkers of onderaannemers zijn, een vakopleiding hebben. Uiteraard is er een straatwerkplan en voldoet het materieel aan de eisen.
Een belangrijk aspect is ook de aandacht voor de omgeving: bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie zijn de elementen van een samen met de opdrachtgever op te stellen BLVC-plan. Daarin zijn de maatregelen, verantwoordelijkheden en afspraken over deze aspecten voor het gehele werk vastgelegd.

Leden van de STRAATWERK Nederland krijgen korting op de certificeringskosten bij SKG-IKOB en KIWA Nederland B.V.

De BRL 9334 deel 1 (Hoofdaannemer) vindt u hier.

De BRL 9334 deel 2 (Onderaannemer) vindt u hier

Certificaathouders BRL 9334

Dit zijn de certificaathouders BRL 9334 bij de certificerende instelling SKG-IKOB.
Dit zijn de certificaathouders BRL 9334 bij de certificerende instelling KIWA.

Cookies

STRAATWERK Nederland maakt gebruik van cookies We zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Door op ‘accepteren’ te klikken gaat je akkoord met onze privacy- & cookieverklaring. We gebruiken cookies en soortgelijke technieken voor o.a. het optimaliseren van de website en het verzamelen van statistieken.