Voorwaarden branchecertificaat Straatmaker

In samenwerking met Inframensen Zuid in Breda, SPG Midden Nederland in Bilthoven en SPG Noord Holland in Heerhugowaard biedt STRAATWERK Nederland ervaren, maar ongediplomeerde straatmakers de mogelijkheid om hun vakbekwaamheid aantoonbaar te maken met het STRAATWERK Nederland Branchecertificaat Straatmaker. Door middel van een vakbekwaamheidsproef kunnen deze straatmakers laten zien dat zij hun vak verstaan en zelfstandig straat-werk kunnen uitvoeren. Het branchecertificaat geldt als bewijsstuk van vakbekwaamheid voor straatmakers binnen bestratingsbedrijven, die zijn gecertificeerd op basis van BRL 9334 Straatwerk en de SEB Erkenningsregeling voor Bestratingsbedrijven, als bewijs dat de medewerkers aan de opleidingseisen voldoen.

Vakbekwaamheidsproef
De vakbekwaamheidsproef wordt afgenomen bij de opleidingsinstituten en bestaat uit twaalf onderdelen, uiteenlopend van het inrichten van de verkeersafzetting en het stellen van banden en kolken tot straten en het afwerken van de bestrating. Indien de kandidaat tijdens de drie dagen durende praktijkopdracht aantoont alle onderdelen te beheersen, ontvangt hij het STRAATWERK Nederland Branchecertificaat Straatmaker. De praktijkopdracht en de beoordeling zijn gebaseerd op een vakbekwaamheid vergelijkbaar met kwalificatieniveau 3 binnen het regulier beroepsonderwijs voor straatmaker.

De vakbekwaamheidsproef bestaat uit 12 onderdelen
1.      Verkeersafzetting inrichten
2.      Werkterrein inrichten en onderhouden
3.      Kabels en leidingen veiligstellen
4.      Grond ontgraven, aanvullen, ophogen en verdichten
5.      Fundering controleren en baanmaken
6.      Banden en kolken stellen, straatpotten en putranden plaatsen, goten straten
7.      Straten/vlijen
8.      Bestrating afwerken
9.      Straatmeubilair verwijderen en /of plaatsen
10.    Verhardingen, straatpotten, goten, banden, kolken en putranden repareren/opnieuw stellen
11.    Tijdelijke verharding aanbrengen
12.    Werkterrein in afgesproken staat brengen

Intakegesprek
Voorafgaand aan de vakbekwaamheidsproef wordt de kandidaat uitgenodigd voor een intakegesprek met hetsamenwerkingsverband / opleidingsbedrijf. In dat gesprek wordt bepaald of de kandidaat een redelijke kans van slagen heeft bij de vakbekwaamheidsproef. Een positief advies uit het intakegesprek is voorwaarde om te worden toegelaten tot de proef.

Voor wie?
Het STRAATWERK Nederland Branchecertificaat Straatmaker is bedoeld voor ervaren straatmakers en is geen alternatief voor de reguliere opleiding. Dat betekent dat de kandidaat 25 jaar of ouder moet zijn en kan aantonen dat hij ten minste vijf jaar ervaring heeft als straatmaker. Het traject is weliswaar een initiatief van STRAATWERK Nederland, maar staat ook open voor niet-leden vanSTRAATWERK Nederland en zzp’ers. Het bedrijf hoeft geen erkend opleidingsbedrijf te zijn.

Scholingsadvies op maat
Kandidaten, die nog niet op alle onderdelen van de vakbekwaamheidsproef een voldoende  scoren, krijgen van het opleidingsinstituut een scholingsadvies. Dat kan bestaan uit één of meer scholingsdagen om de ontbrekende onderdelen bij te schaven, of een verwijzing naar de reguliere opleiding als het aantal onvoldoende onderdelen meer dan zes is. Na het doorlopen van de scholingsdagen kan via een herkansing van de eerder onvoldoende onderdelen alsnog het certificaat worden behaald.

Inschrijven
Kandidaten kunnen zich via het bedrijf waar zij werkzaam zijn hier inschrijven. Na inschrijving ontvangt het bedrijf een bevestiging en een factuur voor het intakegesprek. Na ontvangst van de betaling is de inschrijving definitief en wordt de kandidaat opgeroepen voor het intakegesprek. Indien de kandidaat wordt toegelaten voor de vakbekwaamheidsproef ontvangt het bedrijf een factuur voor de vakbekwaamheidsproef. Na ontvangst van de betaling wordt de kandidaat opgeroepen voor het afleggen van de vakbekwaamheidsproef. Als een kandidaat zich na aanmelding voor de vakbekwaamheidsproef terugtrekt, worden € 100,-

Kosten
Intakegesprek
STRAATWERK Nederland -leden           €    170,00
Niet-STRAATWERK Nederland-leden    €    205,00

Vakbekwaamheidsproef
STRAATWERK Nederland-leden           €    1.030,00
Niet-STRAATWERK Nederland-leden    €    1.240,00

Herkansing
STRAATWERK Nederland-leden            €   515,00
Niet-STRAATWERK Nederland-leden     €   620,00

Genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

Inframensen Zuid, SPG Midden Nederland en SPG Noord Holland
STRAATWERK Nederland heeft het Branchecertificaat ontwikkeld in samenwerking met Inframensen Zuid in Breda en SPG Noord Holland in Heerhugowaard. Inmiddels is de samenwerking ook uitgebreid met SPG Midden Nederland in Bilthoven. Deze gerenommeerde samenwerkingsverbanden / opleidingsbedrijven zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de intakegesprekken en de vakbekwaamheidsproeven en de beoordeling van de prestaties van de kandidaten. STRAATWERK Nederland streeft ernaar meer samenwerkingsverbanden / opleidingsbedrijven op dezelfde voorwaarden te laten aansluiten bij dit initiatief met het doel een goede landelijke spreiding te realiseren.

Film STRAATWERK Nederland Branchecertificaat Straatmaker

Cookies

STRAATWERK Nederland maakt gebruik van cookies We zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Door op ‘accepteren’ te klikken gaat je akkoord met onze privacy- & cookieverklaring. We gebruiken cookies en soortgelijke technieken voor o.a. het optimaliseren van de website en het verzamelen van statistieken.