06 mei 2022

Update van de nieuwe vereniging

Nadat de nieuw vereniging STRAATWERK Nederland in januari 2022 een feit is geworden dienden achter de schermen de nodige acties plaats te vinden om invulling te geven aan deze vereniging. Dit betroffen formele stappen richting de Kamer van Koophandel maar ook naar de banken met betrekking tot de invulling van de financiële boekhouding. Anderzijds diende het startende BESTUUR

Theo Noorlander – voorzitter

Denise de Jong – van de Berkt – secretaris

Rick Bron – penningmeester

Xavry Bolkesteijn – algemeen bestuurslid 

Ronald Gooijer – algemeen bestuurslid

Joost Groefsema – algemeen bestuurslid

Johan de Krom – algemeen bestuurslid

zich te buigen over de organisatie van de vereniging uitgaande van de statuten die bij de fusie waren vastgelegd. Van belang zijn natuurlijk de LEDEN van de vereniging.  DEZE STAAN CENTRAAL!

De volgende ledengroepen zijn gedefinieerd

 • Verwerkers – uitvoerende infra/bestratingsbedrijven
 • Geassocieerde Leden – leveranciers en dienstverleners
 • Bijzondere Leden – hieronder vallen de ereleden, leden van verdienste en persoonlijke leden

Hiernaast is de groep ‘Partners’ gedefinieerd. Dit zijn organisaties en instanties die gelieerd zijn aan de bestratingsbranche en graag willen bijdragen aan de verdere ontwikkeling daarvan.  

Het bovenstaande diende te worden vastgelegd in een Huishoudelijk Reglement STRAATWERK Nederland die tijdens de eerste algemene ledenvergadering aan de leden moet worden voorgelegd. Daar er gekozen is om de REGIOSTRUCTUUR te handhaven was het van groot belang om deze regio’s te betrekking bij de afwegingen van het Bestuur.

Hiertoe werd een gezamenlijke bijeenkomst belegd met 

 • Regio Noord – regiovertegenwoordiger Durk Deinum
 • Regio Oost – regiovertegenwoordigers Gertjan van Gelder & Tonnie van Beek
 • Regio Zuid – regiovertegenwoordigers Ad op ’t Hoog & Wim Ketelaars
 • Regio West – regiovertegenwoordiger Jordy ten Brinke.      

Gezamenlijk is, naast de landelijke organisatie met als hoogste orgaan de algemene ledenvergadering, ook stilgestaan bij de vraag hoe de regio’s georganiseerd zouden moeten worden. Ook dit moest een plekje krijgen in het Huishoudelijk Reglement.

Naast deze structuurvraagstukken is nadrukkelijk stilgestaan bij de van BELANG ZIJNDE ONDERWERPEN, waaraan de vereniging aandacht wil besteden. Natuurlijk is dat ledenwerving, ledenbinding en ledenservice inclusief de PR & Communicatie binnen de vereniging en naar buiten toe. Deze zaken ressorteren rechtstreeks onder het Dagelijks Bestuur.

Maar ook inhoudelijke zaken als

 • Arbeidsomstandigheden & Veiligheid
 • Kennis & Onderwijs (inclusief werving & instroom nieuwe vakkrachten)
 • Ketensamenwerking
 • Techniek & Innovatie 

moesten een plek krijgen in de vereniging. Dit is gebeurd door hier commissies voor in het leven te roepen. Hiernaast is er de mogelijkheid om ad-hoc werkgroepen in te stellen als bijvoorbeeld de ‘Werkgroep STRAATWERK Nederland 60 jarig jubileum 2023’. Hierbij kwam natuurlijk ook de verdeling van taken aan de orde van de bestuursleden. Dit heeft geleid tot het ‘ORGANOGRAM STRAATWERK Nederland’ dat als bijlage bij deze Nieuwsbrief is gevoegd.

De vestiging van het SECRETARIAAT van STRAATWERK Nederland is aan de Lorentzlaan 3 in IJsselstein van waaruit het bestuur, de commissies en de regio’s worden ondersteund. Dit gebeurd door een ambtelijk secretaris – Anne Fokke de Vries – , een secretarieel administratief medewerker – Bianca Wouterse – en een financieel  administratief medewerker – Gerard Riemslag -. Daarnaast is er een verenigingsmanager aangesteld in de persoon van Theo Noorlander die zich hoofdzakelijk richt op de zaken die het Dagelijks Bestuur treffen met als prioriteit ledenwerving. Dit laatst wordt samen opgepakt met de regiovertegenwoordigers. Alle hierboven genoemde personen werken in deeltijd.

Cookies

STRAATWERK Nederland maakt gebruik van cookies We zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Door op ‘accepteren’ te klikken gaat je akkoord met onze privacy- & cookieverklaring. We gebruiken cookies en soortgelijke technieken voor o.a. het optimaliseren van de website en het verzamelen van statistieken.